Paaritamisest

Paaritamiseks on soovitav sõlmida eelnevalt vastav leping.
Kassideklubi Felix sõlmib lepingud kõigi kasvatajatega, kes soovivad oma isast aretusisasena kasutada. “Paaritusisase omaniku leping” on üleval Klubi Felix kodulehel www.felixclub.ee blankettide rubriigis.

Aretusisase omanik peab täitma järgmise tingimusi:
1. Paarituseks kasutan ainult tervet ja healoomulist kassi. Olen teadlik, et isasel kassil ei tohi olla songa ja tal peavad olema normaalsed munandid.
2. Olen teadlik, et isasel kassil peab enne esimest paaritust olema näitusehinne vähemalt “excellent” avatud klassis, mis annab õiguse kolmeks paarituseks. Edasisteks paaritusteks peab isasel kassil olema “champion”-tiitel või viiel järglasel avatud klassis hinne “excellent”, või kui olen saanud tõukomisjonilt eriloa selle kassi paaritamiseks.
3. Enne paaritust veendun, et antud kombinatsioon on lubatud. Hoidun võtmast paaritusele emakassi, kelle, tervislikus seisundis ma pole kindel.
4. Paaritusmaksust lepin kasvatajaga kokku enne paaritust, mille kohta teen kohe kahes eksemplaris kirjaliku lepingu. Maksu tasumise kinnituseks on minu allkiri paaritustunnistusel. Suulised lepingud ei kehti.
5. Hoidun kasutamast paarituseks kassi, kes pärandab edasi kahjulikke omadusi.
6. Kontrollin, et paaritama tuleva emase kassi omanik on FIFe-alase klubi liige ja kass omab õigust paarituseks.
7. Olen teadlik klubi soovitusest, et kui emaskass ei saa omaniku või hoidja juures olla täiesti vabalt, tuleks talle eraldada vähemalt nelja ruutmeetri suurune osa korterist, kus peavad olema ronimisvõimalused, söögi- ja joogikoht, tualett, normaalne temperatuur ja valgustus.
8. Isakassi omanikuna annan alati õigeaegselt teavet tema võimalike pärandatavate vigade kohta.

Klubi Felix kodulehel www.felixclub.ee blankettide rubriigis on ära toodud ka omanike vahel sõlmitava paaritamise lepingu näidis -  “Leping kassi paaritamise kohta

Järgnevalt on ära toodud paaritushinnad Soomes.
Tasu esimese kassipoja eest vastavalt isase tiitlile:

  • ilma tiitliteta isane 90€
  • isane CH 100 €
  • isane IC 110 €
  • isane GIC 120 €
  • isane SC 130 €

+  Iga järgmine kassipoeg 90 € / tk.